Beautiful lips with fillers

March 5, 2021 By

Are you thinking about getting bigger lips, reducing wrinkles around the mouth, or creating a different look? Then look here and see if fillers may be right for you.

What are fillers?

Restylane and Juvederm are the most well-known and widely used fillers. Both are non-permanent, do not require any surgery, and both contain lidocaine, which numbs the area being treated.

 

Are fillers painful?

The lips are very sensitive and therefore most people will be able to feel the treatment. Most clinics usually put anesthetic cream on the lips, which together with the anesthetic that the filler product contains, helps to reduce discomfort and short-term pain.

Illustration 1 3

How long does a treatment take?

Each injection can take a couple of minutes. Depending on how large an area is being treated, and how much is needed. The total treatment can vary somewhere between 15-60 minutes.

 

How long do the lips last?

Since fillers are not permanent, this means that at some point your new look will completely or partially disappear. There are various factors that determine the durability of fillers, but the typical duration is somewhere between 4-8 months.

 

What does it cost?

A treatment typically varies from 1500-5000 kr, and usually requires more than a single treatment. So it is important to consider price, security, and result. You can read reviews about different clinics that offer fillers here at Treater under the beauty category.

Illustration 2 2

What should I be aware of?

It is important that you choose a clinic that uses products that are medically approved, and have a professionally trained staff. Therefore, the clinic must have a cosmetic nurse and a doctor employed. Furthermore, you must be at least 18 years old in Denmark to get fillers. Unfortunately, there are some places that perform filler treatments unauthorized, or with non medically approved products.

 

Beauty clinics at Treater

If you have received a good filler treatment, write a review about them. By doing so, you support the Therapist’s mission and help others find the right therapist and products.

Disclaimer: Please contact a beauty clinic or doctor for advice or if you are in the least bit doubtful about anything.

Illustration 3 2
Bottom drawing 1

All Treaters in one place

We have made it easy for you to find your next treater, by gathering them all in one place.

Flotte læber med læbefiller

March 5, 2021 By

Går du med tanker om at få fyldigere læber, reducere rynkerne omkring munden, eller skabe et andet look? Så læs med her hvorfor læbefiller kan det være det rette for dig.

Hvad er læbefiller?

Restylane og Juvederm er de mest kendte og udbredte læbefillere. Begge er ikke-permanente, kræver ikke noget kirurgisk indgreb, og begge indeholder lidokain, hvilket bedøver det område der behandles.

 

Er fillerbehandling af læber smertefuldt?

Læberne er meget sensitive, og derfor vil de fleste kunne mærke behandlingen. De fleste klinikker ligger oftest bedøvende creme på læberne, der sammen med den bedøvelse som fillers-produktet indeholder, er med til at reducere ubehag og kortvarig smerte.

Illustration 1 3

Hvor lang tider tager en fillerbehandling?

Hver injektion kan tage minutter. Alt efter hvor stort et område der skal behandles, samt hvor meget der skal til, så kan den samlede behandling varierer et sted mellem 15-60 minutter.

 

hvor længe holder filler i læberne?

Da filles ikke er permanent, betyder det at dit nye look på et tidspunkt vil helt eller delvist forsvinde. Der er forskellige faktorer der afgører holdbarheden på fillers, hvor den typiske varighed ligger et sted mellem 4-8 måneder.

 

filler i læberne pris

En behandling varierer typisk fra 1500-5000, og der skal som oftest mere end én enkelt behandling til. Du skal derfor gøre dig grundige overvejelser omkring pris, tryghed og resultat. Du kan læs anmeldelser om forskellige klinikker der tilbyder fillers her på Treater under skønhedskategorien.

Illustration 2 2

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det er vigtigt at du vælger en klinik der bruger produkter som er sundhedsmæssigt godkendt,  samt har et sundhedsfagligt uddannet personale tilknyttet. Derfor skal klinikken have en kosmetisk sygeplejerske samt læge tilknyttet, og du skal være mindst 18 år gammel i Danmark. Der findes desværre nogle steder der foretager filler behandlinger uautoriseret, eller med ikke sundhedsmæssig godkendte produkter.

 

Skønhedsklinikker på Treater

Har du fået en god filler behandling så skriv en anmeldelse om dem. Derved støtter du Treaters mission, og hjælper andre til at finde den rette behandler og produkter.

Illustration 3 2
Bottom drawing 1

Landets behandlere samlet et sted

Vi har gjort det nemt for dig at finde den rigtige behandler, ved at samle dem alle i Treater.