Fortrolighedserklæring fra Treater

Denne fortrolighedserklæring gælder for alle hjemmesider og mobile applikationer der hostes af Treater, treater.dk og Treater-appen.

I det følgende giver vi oplysninger om indsamlingen af personligt identificerbare oplysninger, der finder sted, når du anvender vores hjemmeside. Personligt identificerbare oplysninger er alle oplysninger, der er tilknyttet dig personligt, såsom brugernavn, e-mailadresse eller brugeradfærd. Det er meget vigtigt for os, at dine personligt identificerbare oplysninger er beskyttede. Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have flere oplysninger om Treaters databeskyttelse, bedes du kontakte info@Treater.com med emnet “Privacy Query”.

Løbende teknologiske udviklinger, ændringer i vores tjenester eller de juridiske forhold og andre årsager kan gøre det nødvendigt at ajourføre vores databeskyttelsesmeddelelse. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre denne fortrolighedserklæring til enhver tid, og vi beder dig regelmæssigt tjekke den for at holde dig opdateret om det aktuelle indhold.

1 Parten, der er ansvarlig for databehandling

Den ansvarlige part i henhold til artikel 4, stk. 7, i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR, General Data Protection Regulation) er Treater N.V., Høje Gladsaxe, 2860 Søborg, Danmark, telefon: +45-51 37 37 38, e-mailadresse: info@Treater.com.

2 Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på info@Treater.com eller vores postadresse ved at tilføje “Data Privacy”.

3 Dine rettigheder

Du har de følgende rettigheder med hensyn til de personligt identificerbare oplysninger, der vedrører dig:

3.1 Generelle rettigheder

Du har ret til information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse mod behandling og dataportabilitet. Hvis behandlingen foregår på grundlag af dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket med fremtidig effekt.

3.2 Rettigheder vedrørende databehandling på grundlag af legitime interesser

Ifølge artikel 21, stk. 1, i GDPR har du til enhver tid ret til at indsende en indsigelse af årsager, der opstår som resultat af din særlige situation, mod behandling af personligt identificerbare oplysninger, som vedrører dig, i henhold til artikel 6, stk. 1, i GDPR (databehandling i offentlighedens interesse) eller artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR (databehandling til beskyttelse af en legitim interesse). Dette gælder også for profilering baseret på denne bestemmelse. I tilfælde af, at du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personligt identificerbare oplysninger, medmindre vi kan fastslå overbevisende og legitime grundlag for behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen hjælper med at håndhæve, udøve eller forsvare os mod retskrav.

3.3 Rettigheder vedrørende direkte annoncering

Hvis vi behandler dine personligt identificerbare oplysninger med direkte annoncering som formål, har du til enhver tid ret til ifølge artikel 21, stk. 2 i GDPR at gøre indsigelse mod behandling af personligt identificerbare oplysninger, der vedrører dig, med denne annoncering som formål. Dette gælder også profilering, hvis det er relevant, forudsat at det er tilknyttet denne direkte annoncering.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med direkte annoncering som formål, vil vi ikke længere behandle dine personligt identificerbare oplysninger til dette formål.

3.4 Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har desuden ret til at klage til en relevant tilsynsmyndighed for databeskyttelse om vores behandling af dine personligt identificerbare oplysninger.

4 Indsamling af personligt identificerbare oplysninger under besøg på vores hjemmeside

Hvis du kun anvender hjemmesiden til at få information, dvs. du ikke tilmelder dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun de personligt identificerbare oplysninger, som din browser sender til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi de følgende oplysninger, som er teknisk nødvendige, for at vi kan fremvise vores hjemmeside og sikre, at den er stabil og sikker. Vi anvender kun disse linkoplysninger til at facilitere identifikation af den ansvarlige person, hvis vi har mistanke om misbrug i forbindelse med reservationer. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR:

– IP-adresse, dato og tidspunkt for forespørgslen, tidsforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), anmodningens indhold (den konkrete side), adgangsstatus/HTTP-statuskode, mængden af data overført i hvert tilfælde, hjemmesiden, der modtager anmodningen, browser, operativsystem og dets brugergrænseflade, sprog og browsersoftwareversion.

5 Kontakt via e-mail eller kontaktformular

Når du kontakter os via e-mail eller vores kontaktformular, gemmer vi de oplysninger, du angiver (din e-mailadresse og muligvis dit navn og telefonnummer), så vi kan besvare dine spørgsmål. Hvis vi anvender vores kontaktformular til at anmode om oplysninger, der ikke er nødvendige for at kontakte dig, vil disse felter altid blive markeret som valgfrie. Disse oplysninger anvendes til at underbygge din forespørgsel og forbedre behandlingen af din anmodning. Din besked kan være forbundet med dine handlinger på Treaters hjemmeside. De indsamlede oplysninger bruges udelukkende til at hjælpe dig i forbindelse med din booking og til at forstå din feedback. Udlevering af disse oplysninger gives udtrykkeligt på frivillig basis og med dit samtykke, jf. art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. I det omfang dette angår oplysninger om kommunikationskanaler (såsom din e-mailadresse eller dit telefonnummer), giver du også samtykke til, at vi, når det er hensigtsmæssigt, kan kontakte dig via denne kommunikationskanal for at besvare din forespørgsel. Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden.

Vi sletter de oplysninger, der gemmes i denne kontekst, når det ikke længere er påkrævet at gemme dem. Eller vi begrænser behandlingen af dem, hvis der er lovpligtige krav om opbevaring.

6 Nyhedsbrev

6.1 Generelle oplysninger

Med dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR kan du tilvælge vores nyhedsbrev, der vil oplyse dig om vores aktuelle tilbud. 
Når du melder dig til vores nyhedsbrev, anvender vi en metode med dobbelt tilvalg. Det betyder, at når du har tilmeldt dig, sender vi en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvori vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for [24 timer], vil dine oplysninger blive låst og automatisk slettet efter en måned.

Derudover gemmer vi de IP-adresser, du anvendte, og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Formålet med denne procedure er at verificere din tilmelding og om nødvendigt informere dig om eventuelt misbrug af dine personoplysninger.

Det eneste krav for tilsendelse af nyhedsbrevet er din e-mailadresse. Angivelse af yderligere, separat markerede oplysninger er valgfri og vil blive anvendt til at kontakte dig personligt. Når du har indsendt din bekræftelse, gemmer vi din e-mailadresse, så vi fremover kan sende dig nyhedsbrevet. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til tilsendelse af nyhedsbrevet og fravælge det. Du kan meddele din tilbagekaldelse ved at klikke på linket angivet i hver nyhedsbrevs-e-mail eller ved at kontakte den førnævnte databeskyttelsesrådgiver.

6.2 Sporing af nyhedsbrev

Bemærk venligst, at vi evaluerer din brugeradfærd, når vi sender dig nyhedsbrevet. Til brug for denne evaluering indeholder de udsendte e-mails webbeacons eller sporingspixels, der lagres på vores hjemmeside. Til evalueringen linker vi de nævnte data og webbeacons med din e-mailadresse og et individuelt id.

De data, vi opnår på denne måde, anvender vi til at oprette en brugerprofil, så vi kan tilpasse nyhedsbrevet til dine individuelle interesser. Når vi gør det, registrerer vi, hvornår du læser vores nyhedsbreve, og hvilke links du klikker på i nyhedsbrevene, og udleder dine personlige interesser. Vi linker disse oplysninger med handlinger, du har foretaget dig på vores hjemmeside.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne sporing ved at klikke på det separate link, der angives i hver e-mail. Oplysningerne gemmes, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Når du framelder dig, gemmer vi kun oplysningerne med henblik på statistik og helt anonymt.

Denne type sporing er desuden ikke mulig, hvis du har deaktiveret billedvisning som standard i din e-mailapplikation. I dette tilfælde vil nyhedsbrevet ikke blive vist i sin helhed, og du vil ikke kunne anvende alle dets funktioner. Hvis du får vist billederne manuelt, vil den ovennævnte sporing finde sted.

7 Konto

Du har mulighed for at tilmelde dig hos os og oprette en Treater-brugerkonto. Vi indsamler og gemmer de følgende oplysninger under denne tilmelding:

 • – E-mail
 • – Password

Angivelse af de ovennævnte oplysninger er obligatoriske. Alle andre oplysninger kan du angive på frivillig basis via vores portal.

Efter tilmelding får du adgang til din konto, der er personlig og passwordbeskyttet, så du kan se og administrere de oplysninger, du har gemt. Tilmelding er frivillig, men kan være påkrævet for anvendelse af vores tjenester.

Når du tilmelder dig en konto, anvender vi din e-mailadresse til at sende dig vores nyhedsbrev. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, og du kan til enhver tid framelde dit abonnement på nyhedsbrevet.

Hvis du beslutter at blive aktiv deltager i Treaters fællesskab, for eksempel ved at uploade fotos eller oprette tekstindhold såsom behandlinger og beskrivelser, bestemmer du selv, hvilke personligt identificerbare oplysninger der skal være synlige for Treater. og alle de besøgende på denne platform. Du kan til enhver tid ændre disse indstillinger. Treater offentliggør ikke nogen personligt identificerbare oplysninger, uden at du udtrykkeligt har givet samtykke hertil.

Vi gemmer disse oplysninger, indtil du permanent har slettet din adgang. Vi gemmer stadig væk de oplysninger, du gav os på frivillig basis, mens du anvendte portalen, hvis du ikke sletter dette på forhånd. Du kan administrere og ændre alle oplysninger i din beskyttede brugerkonto. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra a), b) og f) i GDPR.

8 Business Behandler

Behandlere og klinikker kan administrere en konto hos Treater, via Treater appen eller webportalen. Du skal være tilmeldt for at kunne anvende denne funktion. Vi indsamler og gemmer de følgende oplysninger under denne tilmelding:

 • – Personlig titel
 • – Fornavn og efternavn
 • – CVR nummer
 • – Virksomheds-e-mail
 • – Virksomhedstelefonnummer
 • – Password

Angivelse af de ovennævnte oplysninger er obligatoriske. Alle andre oplysninger kan du angive på frivillig basis via appen og webportalen.

Efter tilmelding får du adgang til din konto, der er personlig og passwordbeskyttet, så du kan se og administrere de oplysninger, du har gemt. De oplysninger, der indsamles, vil udelukkende blive anvendt til at gennemføre kontraktforholdet mellem Treater og den respektive behandler/klinik ejer. Behandler/klinik ejere, der har en Treater Business Behandler-konto, kan kontaktes på vegne af Treater via kundeservice og e-meail. Via denne kontakt bliver behandler/klinik ejere informeret om nye/yderligere funktioner i værktøjet. Retsgrundlaget for databetahandlingen er artikel 6, stk. 1, litra a), b) og f) i GDPR.

9 Anvendelse af sociale plugins

Hjemmesiden anvender leverandørens sociale plugins

 • – Facebook, Instagram (udbyder: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • -Twitter (udbyder: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • -LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA) 

Disse plugins indsamler typisk oplysninger fra dig som standard og overfører dem til den respektive udbyders server. Vi har truffet tekniske foranstaltninger for at sikre, at dine fortrolige oplysninger beskyttes, hvilket garanterer, at dine oplysninger ikke kan indsamles af udbyderne af de respektive plugins uden dit samtykke. Disse vil indledningsvist blive deaktiveret, når du besøger en hjemmeside, der er tilknyttet de relevante plugins. Disse plugins vil ikke blive aktiveret, før du klikker på det respektive symbol. Når du gør dette, giver du dit samtykke til, at dine oplysninger overføres til den respektive udbyder. Retsgrundlaget for brug af plugins er artikel 6, stk. 1, litra a) og f) i GDPR.

Når de relevante plugins er aktiveret, vil de også indsamle personligt identificerbare oplysninger, såsom din IP-adresse, og sende dem til den respektive udbyders server, hvor de gemmes. Aktiverede sociale plugins anbringer desuden en cookie med en unik identifikator, når du besøger den respektive hjemmeside. Det gør det muligt for udbyderen også at generere profiler af din brugeradfærd. Dette finder sted, selvom du ikke er medlem af den respektive udbyders sociale netværk. Hvis du er medlem af udbyderens sociale netværk og logget ind på hjemmesiden under dit besøg, kan dine oplysninger om dit besøg på hjemmesiden linkes med din profil på det sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på, i hvilken grad dine oplysninger indsamles af den respektive udbyder. Du kan få flere oplysninger om omfanget af, arten af og formålet med databehandlingen og om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dine fortrolige oplysninger i databeskyttelsesmeddelelsen hos den respektive udbyder af det sociale netværk. Du kan finde dem på de følgende adresser:

10 Facebook Connect

Vi giver dig mulighed for at tilmelde dig og logge ind via din Facebook-konto. Hvis du tilmelder dig via Facebook, vil Facebook bede om din tilladelse til at sende visse oplysninger i din Facebook-konto til os. Dette kan blandt andet omfatte dit fornavn, efternavn og din e-mailadresse, så din identitet og dit køn kan verificeres, samt den generelle placering, et link til din Facebook-profil, din tidszone, din fødselsdato, dit profilbillede, oplysninger om, hvad du “Synes om”, og listen over dine venner.

Disse oplysninger indsamles af Facebook og overføres til os i overensstemmelse med politikkerne i Facebooks datapolitik. Du kan kontrollere de oplysninger, vi modtager fra Facebook, via privatindstillingerne i din Facebook-konto.

Disse oplysninger vil blive anvendt til at oprette og tilpasse din konto og stille den til rådighed. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra a), b) og f) i GDPR.

Hvis du tilmelder dig hos os via Facebook, vil din konto automatisk blive forbundet med din Facebook-konto, og oplysninger om dine aktiviteter på vores hjemmeside, hvis det er relevant, vil blive delt på Facebook og offentliggjort på din tidslinje og i dit nyhedsfeed.

11 Anvendelse af cookies

Der gemmes cookies på din enhed, når du anvender vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk tilknyttet den browser, du anvender, og hvori visse oplysninger indsamles og gemmes. Cookies kan ikke køre nogen programmer eller overføre nogen vira til din enhed. Deres formål er kun at gøre hjemmesiden generelt mere brugervenlig og effektiv. Vi anvender desuden cookies, så vi kan genkende dig, når du besøger os igen.

Denne hjemmeside anvender følgende slags cookies, hvis omfang og funktion forklares i det følgende:

11.1 Midlertidige cookies

Disse cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. Dette inkluderer især sessionscookies. De gemmer et “sessions-id”, hvorved forskellige anmodninger fra din browser kan forbindes med den fælles session. Det betyder, at din enhed kan genkendes igen, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Sessionscookies slettes, når du logger af eller lukker din browser.

11.2 Vedvarende cookies

Disse cookies slettes automatisk efter et defineret tidsrum, som kan variere, afhængigt af cookien. Du kan til enhver tid slette cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger. 

11.3 Flash-cookies

Anvendte Flash-cookies indsamles ikke via din browser, men via dit Flash-plugin. Derudover anvender vi HTML5-lagringsobjekter, der gemmes på din terminal. Disse objekter gemmer de nødvendige oplysninger uafhængigt af den browser, du anvender, og har ikke nogen automatisk udløbsdato. Hvis du ikke ønsker, at der behandles Flash-cookies, skal du installere et egnet ekstra produkt, såsom “Better Privacy” til Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe Flash Killer Cookie til Google Chrome. Du kan undgå anvendelsen af HTML5-lagringsobjekter ved at indstille din browser til privat tilstand. Vi anbefaler desuden, at du manuelt og regelmæssigt sletter dine cookies og din browserhistorik. 

11.4 Undgå cookies

Du kan konfigurere din browser og dine appindstillinger efter ønske og for eksempel afvise alle cookies eller cookies fra tredjeparter. Du skal dog være opmærksom på, at du derved muligvis ikke vil kunne anvende alle hjemmesidens funktioner.

11.5 Retsgrundlag og opbevaringsperiode

Retsgrundlaget for mulig behandling af personligt identificerbare oplysninger og deres lagringsperiode varierer og beskrives i de følgende afsnit.

12 Analyse

Vi anvender forskellige tjenester, der beskrives i de følgende afsnit, med det formål at analysere og optimere vores hjemmeside og applikationer. Det gør det for eksempel muligt for os at analysere, hvor mange brugere der besøger vores hjemmeside, hvilke oplysninger der mest anmodes om, og hvordan brugerne finder frem til hjemmesiden. De oplysninger, vi indsamler, inkluderer de hjemmesider, som brugerne ankommer fra (henvisende hjemmeside), de undersider på hjemmesiden, som brugeren besøger, og hvor ofte de besøges, samt i hvor lang tid undersiden besøges. Dette hjælper os med at udvikle og forbedre vores hjemmeside, så den bliver mere brugervenlig. De indsamlede oplysninger anvendes ikke til personligt at identificere brugerne. Der indsamles anonyme og stærkt pseudonyme oplysninger. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

12.1 Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Brug af denne tjeneste dækker Universal Analytics-driftstilstanden. Det gør det muligt at forbinde data, sessioner og interaktioner på tværs af flere enheder med et pseudonymbruger-id og derved analysere en brugers aktiviteter på tværs af enheder.

Google Analytics anvender cookies, der gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien via din brug af denne hjemmeside, overføres sædvanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive afkortet på forhånd inden for medlemslandene i den Europæiske Union eller andre kontraherende lande, der er part i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil hele IP-adressen blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der. Den IP-adresse, der sendes fra din browser i forbindelse med Google Analytics, vil ikke blive sammenblandet med andre Google-oplysninger. Google anvender disse oplysninger til denne hjemmesideudbyders anmodning om at evaluere din brug af hjemmesiden, så rapporter om aktiviteter på hjemmesiden kan udarbejdes, og andre tjenester, der er forbundet med hjemmesiden, og internetbrug kan gengives for hjemmesidens udbyder. Vores legitime interesse i databehandling er ligeledes med dette formål for øje. Retsgrundlaget for brug af Google Analytics er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Brugeroplysninger (såsom bruger-id), kampagne-id’er og oplysninger, der sendes af os, og som er forbundet til cookies, slettes 14 måneder efter den sidste brug af vores tjenester. Oplysninger, hvis lagringsperiode er udløbet, slettes automatisk en gang om måneden. Du kan finde flere oplysninger om vilkår og betingelser for brug og databeskyttelse på https://www.google.com/analytics/terms/us.html og https://policies.google.com/?hl=da.

Du kan forhindre, at der gemmes cookies, via den relevante indstilling i din browsersoftware. Bemærk dog, at hvis du gør dette, så vil du muligvis ikke kunne anvende alle funktioner på hjemmesiden fuldt ud. Du kan også forhindre, at de oplysninger, der oprettes af cookien, og som er relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse), indsamles og behandles af Google ved at downloade og installere https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Fravalgscookies forhindrer, at dine oplysninger fremover indsamles, når du besøger denne hjemmeside. For at forhindre Universal Analytics-indsamling på tværs af forskellige enheder, skal du gennemføre fravalget på alle systemer, du har i brug. Du kan oprette fravalgscookien ved at klikke her: Deaktiver Google Analytics.

13 Annoncering

Vi anvender cookies til markedsføringsformål, så vi kan vise vores brugere annoncer, der er skræddersyet til deres interesser. Vi anvender desuden cookies til at reducere sandsynligheden for, at annoncer vises, og til at måle effektiviteten af vores annonceringsforanstaltninger. Disse oplysninger kan også deles med tredjeparter, såsom annoncenetværk. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra a) og f), i GDPR. De relevante mål med databehandlingen tjener den direkte markedsførings legitime interesser. Du har til enhver tid ret til at indsende en indsigelse mod databehandlingen af dine oplysninger med henblik på denne markedsføring. Til dette formål giver vi de følgende fravalgsmuligheder for de respektive tjenester. Alternativt kan du i dine browser- og appindstillinger forhindre, at der anbringes cookies.

Vi anvender Google AdSense, en tjeneste til indarbejdelse af annoncer. Google AdSense anvender cookies og webbeacons (usynlig grafik). Disse webbeacons gør det muligt at analysere oplysninger som for eksempel trafikken fra de besøgende på hjemmesidens sider. De oplysninger, der genereres af cookies og webbeacons via brugen af hjemmesiden (inklusive IP-adresser for brugerne), og fordelingen af annonceformater overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google kan videregive disse oplysninger til deres partnerselskaber. Google vil dog ikke sammenblande din IP-adresse med dine andre lagrede oplysninger. Brugere kan forhindre, at cookies bliver installeret, via den relevante indstilling i deres browsersoftware og appindstillinger. Bemærk dog, at hvis du gør dette, så vil du muligvis ikke kunne anvende alle funktioner på hjemmesiden fuldt ud. Ved at anvende denne hjemmeside accepterer brugeren, at hans eller hendes oplysninger indsamles og behandles af Google på den måde og til det formål, der er beskrevet ovenfor.

13.1 Google Ads og konverteringssporing

For at tiltrække opmærksomhed om vores tjenester placerer vi Google Ads-displayannoncer, og inden for denne kontekst anvender vi Google-konverteringssporing med henblik på tilpassede online annoncer, der er baseret på interesser og beliggenhed. Muligheden for at anonymisere IP-adresser kontrolleres gennem Google Tag Manager via en intern indstilling, der ikke kan ses i kilden til denne side. Denne interne indstilling skyldes, at den anonymisering, der er påkrævet af privatlivslovgivningen, dækker IP-adresser.

Annoncer vises på grundlag af søgeforespørgsler på hjemmesider i Googles annoncenetværk. Vi har mulighed for at kombinere vores annoncer med visse søgetermer. Med cookies kan vi placere annoncer baseret på tidligere brugerbesøg på vores hjemmeside.

Når en bruger klikker på en annonce, placerer Google en cookie på brugerens enhed. Du kan få flere oplysninger om den anvendte cookieteknologi i Googles erklæringer om hjemmesidestatistik og deres fortrolighedspolitik.

Med brug af denne teknologi modtager Google, og vi som Googles kunde, de oplysninger, som en bruger har klikket på i en annonce, da vedkommende blev sendt videre til vores hjemmesider. Oplysningerne indhentet på denne måde anvendes kun til statistisk analyse i forbindelse med annonceoptimering. Vi modtager ingen oplysninger, der gør det muligt for os at identificere en besøgende personligt. De statistikker, Google leverer til os, inkluderer det samlede antal brugere, der har klikket på en af vores annoncer, og, når det er relevant, oplysninger om, hvorvidt de blev videresendt til en side på vores hjemmeside, der har et konverteringstag. Disse statistikker gør det muligt for os at spore, hvilke søgetermer der oftest giver vores annoncer klik, samt hvilke annoncer, der gør, at brugeren kontakter os via kontaktformularen. 
Hvis du ikke ønsker dette, kan du forhindre, at cookies, som er påkrævet til denne teknologi, bliver gemt. For eksempel ved at anvende de relevante indstillinger i din browser eller app. Hvis du gør dette, vil dit besøg ikke indgå i brugerstatistikker.

Du har også mulighed for at vælge Google-annoncetyper eller deaktivere interessebaserede annoncer på Google via annonceindstillinger. En anden løsning er at deaktivere brug af cookies fra tredjeparter ved at anvende Network Advertising Initiatives fravalgsværktøj.

Vi og Google vil dog stadig modtage statistiske oplysninger om, hvor mange brugere der besøger denne hjemmeside, og hvornår. Hvis du heller ikke ønsker at blive inkluderet i disse statistikker, kan du undgå dette ved at anvende yderligere programmer til din browser (såsom udvidelsen Ghostery).

14 Datatransmission

Dine oplysninger vil som hovedregel ikke blive overført til tredjeparter, medmindre vi er juridisk forpligtet til det, dataoverførslen er nødvendig for at gennemføre kontraktforholdet, eller du tidligere udtrykkeligt har samtykket i at få dine oplysninger overført.

Eksterne tjenesteudbydere og partnerselskaber, såsom online betalingsleverandører og kommunikationsagenter, modtager kun dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at behandle din anmodning. I disse tilfælde holdes omfanget af dataoverførslen dog til det mindst nødvendige. Hvis vores tjenesteudbydere kommer i kontakt med dine personligt identificerbare oplysninger, sørger vi for, at dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelseslovene på samme måde gennem ordrens behandlingsforløb i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR. Bemærk også de respektive leverandørers fortrolighedspolitik. Den respektive leverandør er ansvarlig for indholdet af tredjepartstjenester, selvom vi i et rimeligt omfang gennemgår, at tjenesterne overholder de lovmæssige krav.

Vi lægger vægt på behandling af dine oplysninger inden for EU/EØS. Det kan dog forekomme, at vi anvender tjenesteudbydere, der behandler data uden for EU/EØS. I disse tilfælde sikrer vi os, at modtageren har oprettet et rimeligt databeskyttelsesniveau, før vi overfører dine personligt identificerbare oplysninger. Det betyder, at der er opnået et databeskyttelsesniveau via EU-standardkontrakter eller foretaget en tilstrækkelighedsbeslutning, der svarer til standarden i EU.

15 Datasikkerhed

Vi har truffet omfattende tekniske og operationelle sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger, så de ikke ved et uheld eller med vilje bliver manipuleret, mistet, ødelagt eller tilgået af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger gennemgås regelmæssigt og opdateres i forbindelse med teknologiske fremskridt.

Sidst opdateret august 2018